Scientific Wellness Institute

Scientific Wellness Institute

SWI Wellness Programları

Bu noktada iki temel başlangıç noktası düşünülmektedir. İlki sağlık profesyonellerine yönelik programlar; diğeri ise toplumun diğer kesimleri için geliştirilecek programlar.

Hekimler /sağlık profesyonellerine Yönelik Wellness Programı İhtiyacı: Türkiye'de mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimiyle ilgili bir program henüz bulunmamaktadır. Masraflı olması ve çoğu zaman yoğun çalışma saatleri nedeniyle fırsat bulunamaması nedeniyle hekimler kendilerini geliştirecek, genel kültürlerini artıracak ve en önemlisi, yoğun ve yorucu çalışma şartlarında bir miktar rahatlamalarını sağlayacak aktivitelere katılamamaktadırlar. 

 Ülkemizdeki Devlet Üniversitelerinde 73, Vakıf üniversitelerinde 27, olmak üzere toplam Tıp Fakültesi sayısı 100’e ulaşmıştır.  Uygulanan altı yıllık ve en uzun lisans eğitimi sonrasında tıp doktoru ünvanı kazanılmaktadır. En azından süre olarak bütün fakültelerde standart olan bu eğitimin ardından artık olmazsa olmaz gözüyle bakılan uzmanlık eğitimi için tıp fakülteleri, devlet ve sigorta hastanelerinde tıp doktorları bazen öğrencilik süresinden fazlasını harcayarak uzman sıfatını elde etmektedirler. Bu yoğun eğitim programı ve çalışma hayatı içinde hekimler sürekli yoğun bir stres altındadırlar. Ülkemizde hekimlerin ya da aynı şekilde büyük stres altında çalışan hemşire, hastabakıcı, teknisyen gibi diğer sağlık profesyonellerinin sağlığını korumak direncini artırmak için herhangi bir yapılandırılmış önleyici program bulunmamaktadır.

   Oysa diğer ülkelere baktığımızda, sağlık çalışanının sağlığını ,dayanıklılığını ve direncini artırmak, moralini yükseltmek adına  CME-Continued Medical Education-Sürekli Tıp Eğitimi (STE) sistemi içinde son derece iyi yapılandırılmış, yasalara girmiş ve sağlık çalışanları  tarafından aktif olarak kullanılan ve  son derece pozitif geri bildirim alınan bir sistem olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre’de bu tarz hekimlere yönelik rahatlatıcı ve genel kültür artırıcı faaliyetler, yasalar ile düzenlenmektedir. Örneğin Almanya’da ise 5 sene içinde bir hekimin bu tür faaliyetlere katılarak 250 puan alması gerekmektedir. Bu durumda her aktivite 10 puandır ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının her sene 5 adet bu tarzda kişisel gelişimlerini destekleyecek aktivitelere katılması hedeflenmiştir. Bu anlamda, hekimler ve hemşireler; senede 5 aktiviteye katılmak zorundadırlar. Yapılan araştırmalar, bu tarz aktivitelere katılmanın sağlık çalışanlarının sağlığını son derece olumlu etkilediğini; depresyon, tükenmişlik sendromu gibi hastalıklara eğilimin azaldığını ve sağlık çalışanlarının çalışma barışını artırdığını göstermektedir. 

Türkiye’de bu programların öncelikle özel ilgi gösteren ve bu programlara katılmak isteyen hekimlerle başlanması, programın geliştirilmesi ve standardize edilmesi sağlanacak şekilde başlatılacaktır. Devamında hekimlerin mesleki eğitim programlarında “wellness-wellbeing” programlarına yer verilmesi, bu programlara katılımların desteklenmesi ve kısa-orta vadede ise Avrupa ülkelerindekine benzer şekilde kredilendirme sistemlerine dahil edilmesi planlanmaktadır.

SWI Genel “Wellness-Wellbeing” Programları ise toplumun geri kalanına yönelik olarak düzenlenecektir. 

Bu programlar doğal yaşamın olduğu amaca uygun konaklama tesislerinde (spa-wellness otelleri gibi) gerçekleştirilecektir. Stres yönetimi tekniklerinin kazandırılması, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, egzersiz reçetelerinin düzenlenmesi, sağlık problemlerine ve risklerine yönelik bireysel geri bildirimler yapılması hedeflenmektedir.

SWI Kişiye Yönelik Wellness Programları

Bu programlarda amaç; sağlıklı yaşam için gereken desteklerin (sigara bırakma, fazla kilolardan kurtulma, detoks gibi.) kişiye özel planlanarak uygulanmasıdır.

Bize Soru Sorabilirsiniz.

Bize Ulaşın