Hakkımızda

Hakkımızda

DN Biyomedikal

DN Biyomed, ODTÜ Teknokent’inde 2018 yılında kurulmuştur. Temel ve klinik bilimlere hizmet sunan Tıp doktorlarından oluşan bir ekip ile Sağlık, Kozmetik, Biyoteknoloji ve Gıda alanlarında ulusal ve uluslararası kamu ve tüzel kişilerle işbirliğine girerek gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar ve projeler yürütmekte, bu konularda danışmanlık hizmetleri vermekte ve yenilikçi ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sunmaktadır.

DN Biyomed Ltd. sağlık, gıda ve biyoteknoloji alanında öncelikle ülkemizde üretilmeyen ürünlerin yerelleşmesi, ihracattaki ürün payının arttırılması; yüksek katma değerli ürün ve ürün gruplarının geliştirilmeni hedeflemektedir. Bu kapsamda kortikosteroid kullanan dermatolojik sorunu olan hastaların lokal kullanımına uygun kortikosteroidle uyumlu hyaluronik asit içeren formülasyon geliştirilmesi projesini başarı ile tamamlamıştır. Firmamız gıda ve kozmetik alanlarında uygulanabilir hyaluronik asit üretimini lab ölçekli üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca hyaluronik asitin farklı moleküler ağırlıklarının ve kollajenin farklı tiplerinin diğer moleküller/bileşimlerle beraber sağlık etkileri ve etkileşimleri ile ilgili pek çok çalışmaları da mevcuttur.

DN Biyomed; gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında Türkiye’de ve dünyada öncü kuruluşlar arasında yer almayı ve yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ticari ürün geliştirme faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği geliştirmek, teknolojik paylaşımını arttırmak ve yenilikçi ürünlerin yerel kapasite ile Türkiye’de üretimine aracılık etmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Şirketimiz, sahip olduğu araştırma altyapısı ile sağlıklı yaşam, metabolizma ölçümleri, enflamatuar ve oksidatif durum değerlendirmesi, egzersiz reçeteleri, mezoterapi ve farklı kozmetik uygulamalar konularında da hizmet vermektedir.

Firmamız sahip olduğu bilimsel ve teknik altyapı ile sağlık ve gıda ilişkisi somut bilimsel verilere dayalı yenilikçi ve fonksiyonel gıda-sağlık ürünleri geliştirme konusunda çalışmaktadır.

Şirket ortaklarımız; firmamızın çalışma alanlarına yönelik çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yer almış, bilimsel çalışmalarının sonuçları ulusal/uluslararası yayın ve bildirilerle paylaşılmıştır.

AR-GE ve  Proje Tabanlı Danışmanlık Faaliyetleri

DN Biyomed ortakları;

Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilecek ürün geliştirme

Kozmetik ve Gıda sektöründe kullanılabilecek ithal ürünlerin yerli karşılıklarının ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacı ile ilgili alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almakta ve çalışmalar yürütmektedir.

DN Biyomed; AR-GE faaliyetleri kapsamında sanayiye yönelik her türlü AR-GE projelerini hazırlama, yürütme ve bu projelerde ortak olarak yer alma misyonuna sahiptir.

Bu çerçevede;

TÜBİTAK Sanayi Destek Programları (1005, 1501, 1507, 1511, 1512, SAN-TEZ, Genel ve Tematik SADE vb.)

KOSGEB

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim/Teknoyatırım

TAGEM

Diğer ulusal/uluslararası fon kaynakları için fizibilite ve etüt çalışmaları yapma ve projeler hazırlamaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca;

Şirketler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi AR-GE Merkezi kurulumu, mali ve teknik yönetimi konularında da hizmet sunulmaktadır.

Gerekli hallerde uluslararası proje ortaklıkları için partner firma/kuruluş bulunması konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gıda ve sağlık alanlarında, özel sektör kuruluşlarının pilot AR-GE çalışmalarını yürütülmesi, yeni ürün geliştirilmesi, hedef odaklı ürün ve üretim modeli modifikasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi konularda da ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

DN BİYOMED Yaşam Bilimleri Sağlık Kozmetik Gıda ve Danışmanlık Ltd. Şti.

* ODTÜ Teknokent bünyesinde Ocak 2018 den itibaren faaliyet göstermektedir.

* Tıp doktoru ve biyokimyacı iki akademisyen kadın girişimci tarafından  TUBİTAK 1512 BİGG desteği ile kurulmuştur.

* Halihazırda 3 kadın tıp doktoru ortaklığında devam etmektedir

* Gıda, sağlık, kozmetik alanlarında ürün, hizmet sunumu ve  eğitim/danışmanlık hizmetleri sunulması hedeflenmektedir.

Bize Soru Sorabilirsiniz.

Bize Ulaşın