Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Image

Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) , uzmanlık ve doktora derecelerini ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Fizyopatoloji BD’dan almıştır. 2004 yılından itibaren Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İç Hastalıkları AD,  Fizyopatoloji BD da akademik görevdedir.  Ayrıca gene 2003-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Ar-Ge ve Teknoloji Biriminde çalışmıştır. 

Fizyoloji (2009) ve İç Hastalıkları-Fizyopatoloji (2012) alanlarında olmak üzere 2 ayrı alanda UAK doçentlik unvanı almıştır. 

Dr. Yazıhan; 2014 yılında İç Hastalıkları-Fizyopatoloji alanında Profesör olmuştur. 

Başlıca çalışma alanları hastalıkların fizyopatolojik mekanizmaları olmakla beraber immun cevapların modülasyonu, klinik beslenme ve metabolizma, biyofonksiyonel ürünler, biyoteknolojik üretimler, biyouyumluluk/ biyoyararlılık alanlarında 100’in üzerinde bilimsel eseri ve uluslararası patenti bulunmaktadır. Ulusal/uluslararası kuruluşlarca desteklenen çok sayıda projede yürütücü ve araştırıcı olarak görev almıştır.  Doktora sonrası Almanya/Heidelberg de yapay akciğer modelleri, hipoksi/enflamasyon çalışmaları olmuştur (TUBITAK-IntenC yürütücü)

Bunun yanısıra Santa Fe Enstitüsü’nde (ABD-2004) kompleks sistemlerde matematiksel modelleme konusunda çalışmaları olmuştur. Bu modelleme çalışmaları kapsamında 2005 yılından itibaren TC. Sağlık Bakanlığı, UNICEF, Dünya Bankası vb projelerinde yürütücü ve danışman olarak yer almış, “Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, risk/fayda analizleri ile ilgili çok sayıda ulusal/uluslararası yayınları, kitapları, raporları bulunmakta olup ve Ulusal Kanser Enstitüsü kurulumu ve tütün ve sağlık etkileri ile ilgili yasa öneri metinlerinin oluşum çalışmalarında yer almıştır. 

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD ve Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Gıda Metabolizma ve Klinik Beslenme AD başkanı ve kurucu öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu başkanı, AUTF İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanı ve AUTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesidir. 

 

 Prof. Dr. Nuray Yazihan MD  

Ankara University, Faculty of Medicine, Internal Medicine, Pathophysiology Department 

Ankara University,  Institute of Health Sciences,Interdisciplinary Food, Metabolism and Clinical Nutrition Department

Ankara - Turkey
 

Phone: +90-312-5958056 
Fax: +90 312 3106370

Bize Soru Sorabilirsiniz.